f
s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
s

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych – RODO

 

Kto jest Administratorem Danych osobowych?  

Adminisratorem danych osobowych jest Polskie Biuro Podróży PRIMAPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B21; 43-300 Bielsko-Biała zarejestowane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000637479, NIP 5472165403 REGON: 365399350

Kontakt z Administratorem:

Polskie Biuro Podróży PRIMAPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Karpacka 24 lok. B21; 43-300 Bielsko-Biała
email: [email protected]

[email protected]

Inspektor ochrony danych – administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy przekazane dane osobowe?

 • organizacji ofert turystycznych w imieniu i na rzecz organizatorów wyjazdów turystycznych, z którymi Administrator ma podpisaną umowę, jako Administrator przetwarzający dane osobowe;
 • sprzedaży biletów lotniczych;
 • pośrednictwa w wizowaniu;
 • własnego marketingu;
 • zatrudnieniem, świadczeniem usług na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • wystawienia faktury, rachunku;
 • kontaktu i prowadzenie korespondencji
 • w celach archiwalnych.

 

Przez jaki okres przechowywujemy dane osobowe?

Dane są przechowywane do czasu realizacji celów dla których zostały zebrane, wygaśniecie roszczeń, upływu terminów archiwizacyjnych określonych w przepisach prawa, wycofania zgody.

 

Kim są odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych, którym przekazujemy dane osobowe?

 • Organizatorzy turystyki, firmy ubezpieczeniowe oraz instytucje bankowe, z którymi mamy zawarte umowy agencyjne, umowy pośrednictwa w sprzedaży produktów i/lub świadczeniu usług, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania łączących nas umów lub umów zawartych za naszym pośrednictwem.
 • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi, z którymi zawarte są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Organom państwowym RP i państw obcych, na podstawie przepisów prawa w ramach prowadzonych postepowań.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa – jest obligatoryjne – konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość realizacji celu, w pozostałym (np. marketing) jest dobrowolne. Podanie przez Klienta danych osobowych jest obligatoryjne i umożliwia Administratorowi podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, a także przygotowanie ofert na inne usługi Administratora.

 

Jakie prawa przysługują osobom przekazującym nam swoje dane osobowe?

Osoba której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadku wyrażenia zgody do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku i w takim samym zakresie.

 

Wniosek o realizacje prawa możesz złożyć na adres:

Polskie Biuro Podróży PRIMAPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Karpacka 24 lok. B21; 43-300 Bielsko-Biała

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86

 

Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

Przetwarzane dane osobowe dotyczą klientów oraz pracowników, kontrahentów i innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Czy Twoje dane osobowe mogą trafić do państw trzecich?

Tak. Z uwagi na to, że Administrator świadczy usługi na całym świecie, Państwa dane osobowe, w związku z wybraną przez Państwa destynacją, mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez z Państwem umowy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych związanych z organizacją imprez turystycznych

 

Dane biura podróży –  zwanego dalej Portalem:

Polskie Biuro Podróży PRIMAPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Karpacka 24 lok. B21; 43-300 Bielsko-Biała
email: [email protected]

tel. 506 031 040

 

Klauzula informacyjna

Prywatność naszych użytkowników to dla nas priorytet, dlatego dbamy o to, by Twoje dane były u nas bezpieczne. Chodzi o dane osobowe i dane zapisywane w plikach cookies i pochodnych technologiach, które zbieramy gdy dokonujesz rezerwacji/zgłoszenia imprezy turystycznej lub korzystasz z naszego Portalu. Podczas wyszukiwania albo porównania ofert na naszym Portalu zapisujemy tylko pliki cookies.

Dopiero w momencie, gdy rozpoczniesz proces rezerwacji i wypełnisz formularz kontaktowy Twoje dane osobowe takie jak: nazwisko, imię, data urodzenia, adres, email zostaną zapisane.

Rozwiązania, których używamy są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych na etapie poszukiwania imprezy turystycznej jest Portal.

Po zrobieniu rezerwacji turystycznej administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych zostanie organizator turystyki, z którym zawrzesz umowę.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Przed rezerwacją: prosimy o kontakt z naszym Portalem.
 • Po rezerwacji: prosimy o kontakt z organizatorem turystycznym, którego dane  znajdziesz na dokonanej przez Ciebie rezerwacji.

 

Tak długo jak nie zrobisz rezerwacji my odpowiadamy na Twoje wszystkie pytania w sprawie danych osobowych. 

Na Twoje pytania odpowiemy najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 30 dni.

 

W dowolnym momencie masz prawo do żądania od nas: dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych. Jako osoba składająca wniosek lub zlecenie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zostać poproszona przez nas o odpowiedź na kilka pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią nam weryfikację Twojej tożsamości.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać: 

 1. a) w celu umożliwienia zawarcia, a następnie realizacji: umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki oraz umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu opieki około obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną za naszym pośrednictwem imprezą turystyczną,
 2. b) w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dzięki temu będziemy mogli dopasować usługi i dostarczane Ci treści do Twoich oczekiwań,
 3. c) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za naszym pośrednictwem umów o udział w imprezie turystycznej oraz umowy ubezpieczenia podróżnego, a także innych umów zawartych z nami,
 4. d) w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu.

 

Odbiorcy danych

Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury technicznej, informatycznej czy w bieżących sprawach naszej działalności, dostęp do podanych przez Ciebie danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 1. a) Nasi upoważnieni pracownicy.
 2. b) Podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. d) Dostawcy usług zaopatrujący nas w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz związane z zarządzaniem firmą (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe).
 4. e) Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).
 5. f) Organizatorzy turystyki, firmy ubezpieczeniowe oraz instytucje bankowe, z którymi mamy zawarte umowy agencyjne, umowy pośrednictwa w sprzedaży produktów i/lub świadczeniu usług, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania łączących nas umów lub umów zawartych za naszym pośrednictwem.
 6. g) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czas przechowywania danych

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy: 

 1. a) W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i realizacji umowy o imprezę turystyczną oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. b) W przypadku przetwarzania danych w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz korzystał z naszych usług. W każdym momencie możesz zgłosić nam, iż nie chcesz otrzymywać od nas takich treści. Wówczas zaprzestaniemy ich wysyłki zgodnie z Twoim żądaniem.
 3. c) W przypadku przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

Twoje prawa

Masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz i potrafisz uzasadnić, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Na naszym Portalu dane przekazujesz dobrowolnie, pamiętaj jednak, że jest to niezbędne, abyśmy mogli pośredniczyć w zawarciu przez Ciebie umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki czy umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem oraz, jeśli wyrazisz taką chęć, przesyłać Ci nasz: np. Newsletter lub inne świadczone przez nas usługi drogą elektroniczną, a także kontaktować się z Tobą telefonicznie.

 

Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych reprezentantów i pracowników/współpracowników

 1. Administrator w toku prowadzonej działalności, może przetwarzać dane:
  1. kontrahentów, w tym dostawców oraz potencjalnych dostawców;
  2. wspólników, pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników ww. kontrahentów, w tym osób kontaktowych ujawnionych.
 2. Administrator może przetwarzać dane podane bezpośrednio przez kontrahentów lub osoby występujące w ich imieniu, takie jak:
  1. imię i nazwisko, nazwa kontrahenta, adres prowadzonej działalności oraz inne adresy korespondencyjne;
  2. numery rejestracyjne we właściwych rejestrach;
  3. dane kontaktowe (numer telefonu, adres email);
  4. dane dotyczące statusu w strukturze kontrahenta (np.: funkcja, stanowisko, zakres uprawnień).
 3. Ponadto Administrator może, w niezbędnym zakresie podyktowanym potrzebą weryfikacji kontrahenta, pozyskiwać dodatkowe informacje ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów prawa rejestry gospodarcze i zawodowe (np. CEIDG, KRS).
 4. Zgromadzone dane osobowe, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane na podstawie:
 5. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla realizacji umowy oraz wypełnienia wynikających z takiej umowy zobowiązań (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe i rejestrowe). Podanie danych koniecznych dla związania umową lub jej realizacji i rozliczenia jest obowiązkowe. W tym celu może przetwarzać dane osobowe w okresie trwania umowy;
 6. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie tych danych będzie niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów prawa. W tym celu Administrator może przechowywać dane w okresie trwania takiego obowiązku (np. dane zawarte w fakturach oraz dokumentach potwierdzających podejmowane czynności oraz transakcje)
 7. dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich, w sytuacji, gdy interesy takie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Takimi uzasadnionymi interesami są np.:
  1. prowadzenie bieżącej komunikacji i rozliczeń;
  2. prowadzenie korespondencji w zakresie podejmowanych działań gospodarczych, w tym realizacji umów i postępowań konkursowych i przetargowych;
 • weryfikacja tożsamości osób działających na zlecenie naszych kontrahentów;
 1. ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń wynikających z prowadzonej działalności oraz ochrona przed takimi roszczeniami – w czasie uwzględniającym okresy wygaśnięcia poszczególnych roszczeń.
 1. Administrator może ujawnić dane osobowe:
  1. podmiotom i osobom działającym na zlecenie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia prawnego, informatycznego i organizacyjnego,
  2. organom państwowym, na podstawie przepisów prawa w ramach prowadzonych postepowań.
 2. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych – w granicach określonych zgodnie z art. 15-22 RODO.
 3. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 

Polityka prywatności fanpage    

 

Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników mediów społecznościowych, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

 1. Administratorem Twoich danych jest
  Polskie Biuro Podróży PRIMAPOL Sp. z o.o. Sp.K
  Karpacka 24 lok. B21; 43-300 Bielsko-Biała
  REGON: 365399350 zw. dalej Primapol

 

 1. Możesz skontaktować się z nami:
 2. listownie: na adres siedziby
 3. e-mailem na adres poczty elektronicznej:  [email protected]
 4. telefonicznie pod numerem 506 031 040

dane dostępne na stronie www oraz na profilu FB, IG, LinkedIn, Twitter i TikTok

 

Pojęcia używane w Polityce prywatności

 

„FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,

„Fanpage” – nasz fanpage znajdujący się na FB,

„Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,

„RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Zabezpieczenie danych osobowych

 

Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. Administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB.

Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd.znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 

Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage. FB również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktować się z FB.

 

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

 • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • możesz dokonywać ich sprostowania,
 • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

 

Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami.
Nasze dane kontaktowe

Polskie Biuro Podróży PRIMAPOL Sp. z o.o. Sp.K; ul. Karpacka 24 lok. B21; 43-300 Bielsko-Biała;
e-mail: [email protected]; tel. 506 031 040

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. www.uodo.gov.pl

 

Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,
 • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 • udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
  • informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,
 • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland danych o wyświetlalnościnaszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi

 

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

Komu przekażemy Twoje dane?

Firmą z którymi mamy podpsiane umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie wsparcia informatycznego.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 

Przez czas:

 • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń
 • obserwowania przez Ciebie Fanpage.

Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

 

Polityka cookies

W celu udostępnienia możliwości korzystania ze strony portalu używamy plików cookies. Informujemy, jakie pliki cookies będą przechowywane. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w przeglądarce. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na poprawne działanie portalu internetowego.

Co to jest plik cookie?

Pliki cookies popularnie zwane „ciasteczkami” są niewielkimi, zawierającymi informacje plikami tekstowymi, wysyłanymi przez serwer www i zapisywanymi po stronie użytkownika na komputerze, laptopie, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. Przeglądarka przesyła zawarte w plikach cookies informacje, zapisane np.: na dysku twardym, z powrotem do strony odwiedzanej lub do innej strony internetowej, która rozpoznaje dany plik cookie, po każdej kolejnej wizycie na danej stronie. Parametry tych plików umożliwiają odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pozwala to danej stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić dopasowaną do preferencji stronę internetową. „Ciasteczka” są najczęściej stosowane w przypadku stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających oraz zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz niepowtarzalny numer.

Należy pamiętać, że cookies:

 • nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość,
 • nie są szkodliwe i nie wpływają na sposób działania urządzeń,
 • nie powodują zmian w konfiguracji urządzeń ani w oprogramowaniu,
 • domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Rodzaje cookies wykorzystywanych na stronie:

Nazwa cookies Rodzaj Cel zapisania pliku
PHPSESSID2 Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki. Wymagane do powiązania kolejnych podstron w obrębie sesji przeglądarki podczas procesu rezerwacji. Używane również przy sprawdzeniu poprawności kodu Captcha dla danego użytkownika.
tid Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki. Ciasteczko używane przy powiązaniu kolejnych podstron w obrębie sesji przeglądarki. (logi są trzymane do 1 tygodnia).
c Okres ważności ciasteczka: 2 lata od ustawienia. Ciasteczko ustawiane przy zgodzie na pliki Cookie.
VC Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki. Kod waluty wybranej przez użytkownika
displayCookieConsent Okres ważności ciasteczka: rok od ustawienia. Ciasteczko ustawiane przy zgodzie na Politykę prywatności.

W jakim celu są stosowane pliki cookies?

 • ułatwiają korzystanie z serwisu internetowego,
 • pamiętają ustawienia użytkownika i indywidualne preferencje,
 • służą do prowadzenia statystyk oglądalności poszczególnych stron,
 • zawierają informacje o historii łączności użytkownika ze stroną www,
 • wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów.

Jak zarządzać plikami cookies?

W dowolnym momencie można zmienić ustawienia, usuwać i wyłączać pliki cookies. Wystarczy tak ustawić przeglądarkę, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Warto jednak pamiętać, że nieakceptowanie „ciasteczek” może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony www. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies. Ustawienia przeglądarki mogą też blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesyłaniu na urządzenie użytkownika. Jeżeli pozostawi się „ciasteczka” włączone, należy pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu pracy na komputerze. Warto również pamiętać, że efektem zmiany ustawień przeglądarki, w zależności od wybranych opcji, może być brak możliwości korzystania z usług lub funkcji dostępnych na stronie www., w szczególności wymagających logowania.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Korzystając z Portalu możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, a także od firm realizujących na stronach Portalu kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Szczegółowe informacje, jak to zrobić, znajdują się na stronach internetowych twórców przeglądarek:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

 

NEWSLETTER / NAPISZ DO NAS i BĄDŹMY W KONTAKCIE

Kto jest Administratorem Danych osobowych? 

Adminisratorem danych osobowych jest Polskie Biuro Podróży PRIMAPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B21; 43-300 Bielsko-Biała zarejestowane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000637479, NIP 5472165403 REGON: 365399350

Kontakt z Administratorem:

Polskie Biuro Podróży PRIMAPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Karpacka 24 lok. B21; 43-300 Bielsko-Biała
email: [email protected]

[email protected]

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu. Konsekwencją nie podania adresu e-mail jest niemożliwość prowadzenia korespondencji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu i w zakresie koniecznym do prowadzenia korespondencji.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

 

You don't have permission to register